Agro4All is dé adviestool voor handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

Goed advies is dankzij Agro4All niet langer afhankelijk van de kennis en ervaring van uw individuele adviseurs, maar actueel, volledig en eenduidig door heel uw organisatie. Uw vertegenwoordigers zijn minder tijd kwijt met het bepalen van de juiste producten en het nagaan van actualiteiten. Agro4All doet dit automatisch en snel. Zo blijft er meer tijd over voor de relatie met de klant.

Automatisch en compleet advies

Agro4All geeft op basis van het gewas en de situatie van de klant een helder advies in het soort gewasbeschermingsproduct en zaken als dosering, toepassingsmethode, interval- en veiligheidstermijnen en resistentie.

Klantdossier

Per klant wordt een dossier aangemaakt. Eerdere adviezen via Agro4All worden bij een volgend advies aan de klant automatisch meegenomen. Zo voorkomen we niet toegestane herhalingen en mogelijke resistentie problemen.

Adviesrapport

Via een eenvoudige selectietool voert uw vertegenwoordiger de gewassoort en omstandigheden van de klant in. Hierop volgt een helder en overzichtelijk rapport met voorkeursadvies en alternatieven op basis van diverse uitgangspunten zoals milieubelasting versus gewasoptimalisatie.

Altijd up-to-date

In Agro4All is de volledige informatie over alle gewasbeschermingsmiddelen opgenomen. Door een innovatieve koppeling met alle relevante overheidsinstanties, keurmerken en grote afnemers is deze continu actueel, compleet en betrouwbaar.

Gebruiksvriendelijk

Agro4All beschikt over een innovatieve tool waarin de percelen en kassen van een klant geselecteerd kunnen worden. Locatie-gebonden informatie zoals perceel grootte, grondwater bescherming, teeltvrije zones en gewenste/verplichte spuittechnieken worden daarmee direct in het advies meegenomen. Dankzij de tool zijn bovendien snel alle percelen/kassen in een bepaalde regio en/of met een specifiek product inzichtelijk. Dankzij de koppeling met alle gangbare navigatie-apps is het voor bijvoorbeeld leveranciers en loonwerkers vervolgens heel makkelijk om hier eenvoudig naartoe te navigeren.

Maatwerk

Agro4All is beschikbaar als volwaardige basisversie, maar biedt extra toegevoegde waarde in combinatie met de rijke kennis binnen uw organisatie. Deze informatie over producten en praktijkervaringen wordt toegevoegd aan uw bedrijfseigen Agro4All-omgeving en automatisch meegenomen in het adviesrapport aan uw klanten.

Vanzelfsprekend maken we goede (juridische) afspraken over het eigendomsrecht van uw bedrijfsspecifieke kennis.

Onze mijlpalen

Agro4All blijft doorontwikkelen. We denken continu met u mee hoe we uw vertegenwoordigers nog beter kunnen ondersteunen in het advies en de samenwerking met de klant.