Samenwerking met Royal Brinkman

Royal Brinkman heeft de ambitie om samen met glastuinbouwondernemers wereldwijd slimmere en stabiele ecosystemen voor gewasbescherming te bouwen. Wat eerst toekomstmuziek was, wordt nu werkelijkheid door de samenwerking met Agro4All.

Door onze technologie te combineren met de kennis en ervaring van de gewasbeschermingsspecialisten van Royal Brinkman, zijn hun adviseurs nu in staat om bestaande gewasbeschermingsadviezen te heroverwegen, verfijnen of verrijken, rekening houdend met regelgeving, gewasbeschermingsactiviteiten in het verleden en de voorkeuren en toekomstplannen van de telers. Dankzij de data-, analyse- en AI-gedreven oplossingen die Agro4All aandraagt, kan Royal Brinkman telers nu optimaal adviseren in de juiste gewasbeschermingsstrategie voor hun bedrijf.


Agro4All introduceert de Zandzoeker

Voor Syngenta ontwikkelden we de website zandzoeker.nl en bijbehorende zandzoeker-app. Hiermee is per perceel inzichtelijk of het om zandgrond gaat of niet. De app maakt het makkelijker om te bepalen welke middelen al dan niet toegestaan zijn op dit type grond. Zo is het sinds een wijziging in de Europese normen niet meer toegestaan om de werkzame stof s-metolachloor op zandgronden in te zetten. Voor telers is nu snel inzichtelijk of dit ook voor hun percelen een aandachtspunt is. Natuurlijk is deze informatie ook verweven in Agro4All, waardoor u als adviseur automatisch het juiste perceel-gebonden advies geeft.


Agro4All werkt samen met ministerie aan Driftzoeker

De eisen aan driftbeperking zijn een stuk ingewikkelder geworden. Zowel in het Activiteitenbesluit als in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden staan er nu aanvullende eisen omschreven hoe er per gewasbeschermingsmiddel met driftbeperking moet worden omgegaan. Daar komen tal van factoren bij kijken, waardoor het lastig is om te bepalen welke driftbeperkende maatregelen precies voor welk perceel gelden.
In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkelt Agro4All de Driftzoeker, een handige applicatie waarmee de gebruiker snel tot het juiste advies komt. Dit kan zowel voorafgaand aan de teelt zijn, maar ook tijdens de teelt.


Uitbreiding functionaliteiten

Na de lancering van de Agro4All website en app sloten tal van adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen zich bij ons aan. Dit gaf ons de extra drive en de kans om Agro4All verder uit te breiden.

Zo kwam ook de beschikbaarheid van biologische producten in de app en volgde kort daarna het perceelbeheer en is het nu ook mogelijk om als handelaar bedrijfseigen productinformatie en praktijkkennis aan de app toe te voegen. Agro4All blijft op deze manier continu doorontwikkelen om de keuze in en registratie van gewasbeschermingsmiddelen voor de adviseur en teler steeds makkelijker te maken.


De start van Agro4All

Door toenemende en continu veranderende regelgeving en daar bovenop de steeds strengere keurmerk- en afnemerseisen besloten we de uitdaging aan te gaan om een tool te ontwikkelen die al deze informatie zou bundelen en verwerken tot individuele adviezen.

Talloze bezoeken aan overheidsinstanties, keurmerk organisaties en grote afnemers volgden. We verzamelden onnoemelijk veel informatie over gewassen, gewasbeschermingsmiddelen, teeltwijzen, doseringen, regelgeving en nog veel meer. Onze top IT-specialisten ontwikkelden vervolgens innovatieve tools om actuele koppelingen met alle relevante instanties tot stand te brengen zodat de informatie van Agro4All altijd up-to-date blijft. Daaraan gekoppeld bouwden we een zeer uitgebreide adviestool die met al deze gegevens rekening houdt en op basis van ingevoerde klantspecificaties de juiste adviezen genereert.